Hírek - HWD Recycling Kft. - Mi pénzt csinálunk Önnek a hulladékból - Al-CU hűtő felvásárlás - Elektronikai hulladék felvásárlás - Komplex hulladékkezelés

A HWD Recycling Kft. vezetõsége a cég életének rövid, de tartalmas 2007-es éve után nagy reményekkel vágott neki a 2008-as esztendõnek. Az elõzetes számítások szerint eredményes, de kemény évnek néztünk elébe.


A koordináló szervezetektõl kapott kvóták teljesítése bõven adott feladatot, hiszen több száz tonna elektronikai hulladékot kellett begyûjtenünk és feldolgoznunk. A cél érdekében több begyûjtõ céggel is elkezdtünk együtt dolgozni, hogy a megfelelõ mennyiségû és minõségû hulladék a rendelkezésünkre álljon.

Mindemellett folyamatosan kerestük azon cégeket, önkormányzatokat, iskolákat, akik elektronikai eszközeik selejtezésekor a rossz berendezéseket nem tudták a megfelelõ helyre elhelyezni. Így szerzõdéses partnereink száma a 2008-as évben meghaladta a harmincat, és számuk folyamatosan növekszik. Ezen cégek vezetõi már tudják, hogy rossz irodai berendezéseik segítségünkkel megfelelõ kezelés után új életre kelhetnek.

Természetesen az elektronikai hulladékok kezelése során a keletkezõ másodlagos nyersanyagok elhelyezésérõl is gondoskodni kell. A 2008-as év során megkerestük azokat az átvevõket, akik megfelelõ színvonalon tudnak gondoskodni a különbözõ keletkezõ frakciók (vas, alumínium, réz, elektronika) kezelésérõl, hasznosításáról. Így a
törvényben elõírt hasznosítási arányt minden hulladék kategóriában teljesíteni tudtuk.

A hulladékok kezelése azonban nem képzelhetõ el a megfelelõen képzett munkaerõ és a megfelelõ technológia nélkül.

Ezeknek fejlesztésére cégünk nagy figyelmet fordít. Munkavállalóink létszámát folyamatosan bõvítettük, így 2008 végén már 8 fõ állandó munkaerõ dolgozott társaságunknál, akiket nagyobb projektek esetén alkalmi illetve kölcsönzött munkaerõvel pótoltunk.

A hulladékok megfelelõ bontására és mozgatására folyamatosan kerestük az újabb technológia megoldásokat, hogy egyszerûbben és könnyebben tudjuk feldolgozni a rossz, vagy már nem használt elektronikai berendezéseket.

 

Mindezek hatására társaságunk 2008-ban több, mint 230 000 kg elektronikai hulladék szakszerû elõkezelését végezte el.

 

Sajnos a jelenleg zajló gazdasági válság a hulladékpiacot, így cégünket sem kerülhette el, de bízunk benne, hogy hamarosan pozitívan fognak a dolgok változni.

A 2009-es évben is dolgozni fogunk azon, hogy partnereink igényeit a lehetõ legmagasabb színvonalon kielégítsük.

Megtisztel minket, ha egy árajánlat kérésének erejéig felveszi velünk a kapcsolatot.

 

Alkategóriák

© 2014 HWD Recycling Kft. - Minden jog fenntartva